Реклама и рекламодатели в е-търговията

Все още живеем в годините, когато големи реклами и рекламодатели инвестират своите средства в традиционният начин на реклама, а именно, чрез радио, телевизия, преса. Това до голяма степен изтощава и изхабява магията на самата реклама и дори прогонва истинските клиенти. Интернет предоставя много повече възможности, превръщайки се в проактивен обратно на пасивната природа на всички останали офлайн медии.

За разлика от традиционните реклами, кито са насочени към определена целева група, то в Интернет пространството възможностите са необятни, както и аудиторията. Всичко това води до т. нар. „затворени продажби“, а от там и до монолог на марка. И давайки си равносметка над всичко казано и преживяно, всеки сам може да направи извода, че инвестиция в нещо отдавна навлязло може да струва много повече и дори ефекта да настъпва значително по-бавно. И ако тази стратегия за реклама и рекламодатели е била успешна в изминалия XX-ти в., то днес в XIX-ви в. нещата са много по-различни.

Дори хвърляйки световен поглед над нещата, през 2009 г. за пръв път в историята на един пазар, като този във Великобритания, вложените в Интернет реклама бюджети задминаха всякакви очаквания и прогнози. Това говори само по себе си, а именно, че Интернет маркетингът носи много по-добри резултати за всеки рекламодател.

За страната ни България всичко свързано с рекламата в Интернет е все още непозната и недоразвита зона. За разлика от много други европейски страни, където този метод отдавна се е наложил на пазара.

Интернет маркетингът променя значително всякакви досегашни стратегии за развитие на успешен бизнес. Това, което дава Интернет, както на потребители, така и на собственици на уеб сайтове, развиващи своя бизнес е неизмеримо по-мащабно от всички други форми на реклама.

Сред множеството предимства на интернет рекламата е и факта, че тук потребителя сам избира дали да бъде „зарибяван“ за даден продукт, стока или услуга или не. Във всички познати и съществуващи до момента други форми на реклама, това не е така и именно тя – Рекламата се натрапва на клиента, тактично и бавно отблъсквайки го.

Бъдещето на маркетинга в годините на Интернет е във връзката и диалога със самия клиент. Това прави и интерактивността преимущество само за Глобалния свят във виртуалното пространство.