История на маркетинга и бизнеса

Маркетинг е наименование което произхожда от английски и значи marketing. По своята същност маркетинга е много срещано понятие в търговията, свързано е с продажба и пазар. То представлява сбор от дейности, насочени пряко към създаване на рентабилност в конкретна сфера и работата на предприятие, което реализира обмен и насочва потока на стоки и услуги от производител към потребител.

От изследвания проведени от Американската маркетингова асоциация (известна с краткото AMA), названието на маркетинг е функция с организационна цел и съвкупност от процеси, които допринасят за създаване, представяне, комуникиране и предоставяне на някаква стойност за потребителя по време на управление на взаимоотношенията. В този случай най-облагодетелстван се оказва организацията, но и съпътстващите я страни.

Според по-стари определения, под наречието за Маркетинг се е смятало, че това е проучване на пазара, с цел търсене и предлагане на стоки. За маркетинговият отдел в една фирма се предвижда този, който се занимава с възможността за пласиране на конкретната продукция. Днес, това твърдение не се смята за така актуално и маркетинговите дисциплини, както и процесите и пазарните взаимоотношения, които протичат в него са далеч по-развити.

От началото на миналия век АМА, приема още едно схващане и подразбиране за маркетинга, което е свързано и се концентрира с предоставянето на добавена стойност. В центъра на теорията за маркетинг стои икономическия модел на продукт и стойност като добавена такава, а това обяснява пределната полезност, която достига своя апогей. Според маркетолозите в условията на свободна конкуренция едни продукти са така много и от изключителна важност за клиентите.

Днес се смята още, че маркетинга е важно условие за облагодетелстване на организацията и свързаните с нея страни. Той се занимава още с управление на взаимоотношенията с клиентите и е причина за глобални промени в структурата на множество корпорации, техните процеси, системите им за информираност и комуникацията, организиране на продажбите и обслужването на клиентите.